Często zadawane pytania:

Nie, projekty wyceniane są bezpłatnie

Żadnych. Wszystkie dokumenty związane z budową załatwiane są w cenie projektu.

Współpracę rozpoczynamy od szczegółowej rozmowy z klientem zarówno w zakresie potrzeb funkcjonalnych i użytkowych jak i stylu, ulubionej kolorystyki, materiałów i wizji projektowanego obiektu. Następnie zostaje wykonany projekt koncepcyjny, który na bieżąco konsultowany jest z zamawiającym. Po zaakceptowaniu koncepcji wykonywane są projekty branżowe i rysunki szczegółowe, następnie projekt zostaje skompletowany i złożony do właściwego organu wydającego decyzję pozwolenia na budowę.

Czas potrzebny na wykonanie projektu koncepcyjnego wynosi 1-2tygodnie natomiast wprowadzanie zmian, konsultacje głównie zależą od klienta.

Klient płaci za efekt końcowy współpracy, a więc za kompletny projekt na który zostało wydane pozwolenie na budowę.

Oferujemy funkcję kierownika robót budowlanych, który poprowadzi cały proces wykonawczy do uzyskania odbioru budynku i pozwolenia na użytkowanie.